การรับรองมาตรฐานระดับสากล

JCI (Joint Commission International)

มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International)

ไม่ได้เป็นเพียงมาตรฐานในการบริการเท่านั้น แต่คือ ความตั้งใจทุ่มเทของ SiPH ทุกคน ที่จะมอบสิ่งที่ดีในการรักษาทางการแพทย์ การดูแลและการบริการให้กับผู้ป่วยและครอบครัว เพราะมาตรฐานที่ดีของโรงพยาบาล คือ "หน้าที่ที่มีค่าที่สุดของเรา"

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มาตราฐานระดับสากล
JCI  (Clinical Care Program Certificate for Total Knee Replacement Program)

อีกหนึ่งความสำเร็จของศูนย์ออร์โธปิดิกส์

ที่เจาะลึกการดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มาตรฐานระดับสากล

มั่นใจได้ในความปลอดภัย ด้วยการดูแลรักษาที่ให้คุณกลับมาเดินได้ปกติอีกครั้ง

24 ชม. เดินได้*

ด้วยความชำนาญของทีมแพทย์ผ่าตัด และ
เทคนิคระงับปวดที่ทำให้สามารถกลับมา
เดินได้ทันที

Home Call

การดูแลติดตามผล ตามระยะเวลา
ตั้งแต่  3 เดือน ถึง 1 ปี
 

Education Tools

ให้ข้อมูลชัดเจนก่อนและหลังเข้ารับการรักษา
พร้อมคู่มือแผ่นพับ วิดีโอกายภาพบำบัด

Joint Card

บัตรประจำตัวผู้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในร่างกาย
* จากสถิติการผ่าตัดปี 2557 คนไข้จำนวน 99% สามารถเดินได้ทันทีภายใน 24 ชม.