การเตรียมตัวเข้ารับบริการ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เปิดให้บริการศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง ปัจจุบันมีศูนย์เปิดให้บริการ
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตรวจสอบและนัดหมายแพทย์
การเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
การเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยใน (IPD)
การชำระเงิน
 

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลและตรวจสอบตารางตรวจของแพทย์ได้ที่ ค้นหาแพทย์

หรือผ่านทาง Call Center โทร. 1474 หรือ 02-419-1000 เพื่อทำการนัดหมายการเข้ารับบริการทางการแพทย์ล่วงหน้า
กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถติดต่อคลินิกฉุกเฉินที่ชั้น 1 เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง

 

ผู้ป่วยใหม่

ทำการลงทะเบียนในวันที่เข้ารับบริการได้ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับและลงทะเบียน ที่โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 หรือ ณ เคาน์เตอร์ที่ท่านได้นัดหมายเข้ารับบริการ โดยนำเอกสารสำคัญยื่นเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวผู้ใช้สิทธิเอาประกัน (กรณีใช้สิทธิประกันสุขภาพ) ใบส่งตัวหรือใบรับรองการรักษา เอกสารแจ้งการแพ้ยา (ถ้ามี)

กรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • เด็กแรกเกิดถึง 7 ปี โปรดนำสูติบัตรของผู้ป่วยมาในวันลงทะเบียน

 • ชาวต่างชาติ ใช้พาสปอร์ตในการลงทะเบียนเข้ารับบริการ

 • บุคคลต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ใช้สำเนาทะเบียนบ้านและใบต่างด้าวแทนบัตรประชาชน

ผู้ป่วยเดิม

กรณีทำนัดหมายล่วงหน้าแล้ว ผู้รับบริการแจ้งชื่อ-นามสกุล ของท่านได้ที่ศูนย์การแพทย์ที่ต้องการเข้ารับบริการได้ทันที หากไม่ได้ทำนัดหมายล่วงหน้ากรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ต้อนรับและลงทะเบียน ที่โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โดยมีทีมพยาบาลแผนกคัดกรองคอยให้คำปรึกษา

สำหรับผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

โปรดแสดงบัตรประชาชน และ บัตรประกันที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแจ้งความประสงค์ขอใบรับรองแพทย์ทุกครั้งที่มาใช้บริการ
*สิทธิเบิกข้าราชการ ขึ้นตรงอยู่กับสังกัดของผู้เข้ารับบริการ โปรดสอบถามสิทธิและหลักฐานที่ต้องใช้ในการเบิกกับทางต้นสังกัดของผู้เข้ารับบริการ

การยื่นขอหลักฐานทางการแพทย์ย้อนหลัง

แสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือมอบอำนาจ มายื่นที่เคาน์เตอร์ต้อนรับและลงทะเบียน ที่โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 เปิดให้บริการระหว่าง 07.00 - 20.30 น. โดยใช้เวลาในการออกเอกสาร 2-14 วันทำการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-419-2244

*สำหรับผู้ป่วยต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก ทางรพ.รบกวนพาญาติหรือล่ามติดตามในการเข้ารับบริการกับทางรพ.

Pre-Admission

ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยหรือญาติต้องมากรอกเอกสารและเซ็นใบยินยอมล่วงหน้า ผู้ป่วยบางราย แพทย์อาจระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ก่อนรับการรักษา โดยสามารถติดต่อดำเนินการได้ที่ห้อง Pre-admission ณ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2

Admission

หลังดำเนินการทางเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดในการเข้ารักษาที่โรงพยาบาล เช่น การทำหัตถการต่างๆ ห้องพักผู้ป่วย แต่ละประเภท พร้อมสอบถามเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลของท่านเพื่อประเมินค่ารักษาพยาบาลคร่าวๆ และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำเอกสาร ให้เรียบร้อยก่อนนำผู้ป่วยไปยังห้องพัก

สำหรับผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

โปรดแสดงบัตรประชาชน และ บัตรประกันที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแจ้งความประสงค์ขอใบรับรองแพทย์ทุกครั้งที่มาใช้บริการ
*สิทธิเบิกข้าราชการ ขึ้นตรงอยู่กับสังกัดของผู้เข้ารับบริการ โปรดสอบถามสิทธิและหลักฐานที่ต้องใช้ในการเบิกกับทางต้นสังกัดของผู้เข้ารับบริการ

ผู้ป่วยนอก (OPD)

หลังพบแพทย์ผู้รับบริการจะได้รับ VN slip เพื่อนำมายื่นที่เคาน์เตอร์การเงินผู้ป่วยนอก และรอรับการชำระเงินตามหมายเลขคิวที่ท่านได้รับ ควรตรวจสอบให้มั่นใจเกี่ยวกับสิทธิที่ท่านต้องการใช้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถยื่นเอกสารเพื่อรับยาได้โดยไม่ต้องรอคิว และ สามารถสแกนบัตรจอดรถได้ที่จุดชำระเงิน

ผู้ป่วยใน (IPD)

ผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลให้แก่ท่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านสะดวก และสามารถชำระเงินได้ที่แผนกการเงินผู้ป่วยใน ชั้น 4 โซน C ระหว่างเวลา 08.00-21.00 น.

การยื่นขอหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง

กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายต้องมีใบแจ้งความทุกครั้ง ในการดำเนินเรื่องขอออกใบเสร็จรับเงินใหม่ที่แผนกการเงินผู้ป่วยนอก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02- 419-2306

 • ตรวจสอบ
  ตารางแพทย์

 •  
 • ผ่านทางเว็บไซต์
  หรือ Call Center

 •  
 • เพื่อนัดหมายทำการเข้ารักษา
  ล่วงหน้า

ประเภทห้องพักผู้ป่วย

Royal Suite : ห้องพักขนาดใหญ่พิเศษ 255 ตรม.

ห้องพักขนาดใหญ่พิเศษ พื้นที่กว้างขวางถึง 255 ตร.ม. โปร่งโล่ง หรูหรา ตกแต่งสวยงาม สดชื่นผ่อนคลายด้วยทิวทัศน์ริมน้ำ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วย ห้องทานข้าว 1 ห้อง 
ห้องพักญาติ 1 ห้อง ห้องรับแขก 1 ห้อง พร้อมห้องน้ำ 3 ห้อง

 

การเงินและการเรียกเก็บเงิน

สำหรับผู้ป่วยนอก

ทางพยาบาลจะให้เอกสาร VN SLIP ให้กับท่าน เพื่อนำไปยื่นที่เคาน์เตอร์การเงินสำหรับผู้ป่วยนอก กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้แสดงข้อมูลดด้านประกันสุขภาพของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินของเรา เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดต่อขอรับยาได้ที่ห้องยาในช่องต่อไป ทางเภสัชกรจะถามชื่อ นามสกุล ของผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัย อีกทั้งเภสัชจะให้คำอธิบายยาและวิธีการใช้ยาแต่ละประเภทพร้อมเอกสารประกอบ

สำหรับผู้ป่วยใน

ทางโรงพยาบาลจะนำยอดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลทั้งหมดมาให้แก่ท่าน เจ้าหน้าที่การเงินจะมาพบท่านที่ห้องพักผู้ป่วยในหลังจากนั้น ท่านจะได้ยาจามที่แพทย์สั่งที่ห้องพักของท่าน ทางเภสัชกรจะถาม ชื่อ นามสกุล ของผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัย เภสัชจะให้คำอธิบายยาและวิธีการใช้ยาแต่ละประเภทพร้อมเอกสารประกอบ ท่านสามารถแจ้งทางพยาบาลเพื่อเรียกเวรเปลและรถขนของเพื่อนำส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


รายงานผลการรักษา

ทางแพทย์ที่ดูแลจะรายงานผลการรักษาและวิธีการปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการรักษา ถ้าหากท่านต้องการข้อมูลหรือใบรับรองทางการแพทย์ต่าง ๆ อาทิเช่น ฟิลม์ X-ray สามารถแจ้งเจตน์จำนงขอก็อปปีได้ที่พยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม