แบบแปลนห้อง

ข้อมูลห้องพัก

Children Room

พื้นที่ใช้สอย

33

ตร.ม.

ชมห้อง

360°

องศา

Children Room  บริการห้องพักที่ออกแบบพิเศษสำหรับผู้ป่วยเด็ก
โดยเฉพาะ ด้วยห้องขนาด 33 ตร.ม. ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความ
สะดวก อุปกรณ์ทุกชิ้น ได้รับการห่อหุ้มเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัย
สำหรับเด็ก  ภายในห้องพักประกอบด้วย ห้องพักผู้ป่วย, มุมรับประทานอาหาร, มุมพักผ่อน, ห้องน้ำ 1 ห้อง และบริการพิเศษ เช่น เตียงสำหรับเด็กแรกเกิด, รถเข็นเด็ก, อาหารสำหรับเด็ก

แกลอรี่รูปภาพ