การดูแลสุขภาพฟัน สำคัญอย่างไรกับผู้มีโรคประจำตัว (Dental Care)

#การดูแลสุขภาพฟัน #ผู้มีโรคประจำตัว #Dental Care #ติดเชื้อในช่องปาก #รักษาฟันผุ #เหงือกอักเสบ #โรคหัวใจ #เบาหวาน #โรคไต #ผลกระทบจากการฉายรังสี #มะเร็งเม็ดเลือด #เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ #วิธีการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟัน #Dental Care

การกำจัดเชื้อในช่องปากของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวจำเป็นอย่างไร

การติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเหงือกและฟัน มีอาการแสดงตั้งแต่การติดเชื้อเล็กน้อยเฉพาะที่ หรืออาจรุนแรงลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงและแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย โดยเฉพาะหากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว อาจส่งผลให้โรคทางระบบอื่นที่เป็นอยู่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ ซึ่งบางครั้งผลกระทบนั้นอาจรุนแรงถึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ดังนั้น ผู้ป่วยจึงควรได้รับการกำจัดเชื้อในช่องปาก โดยการรักษาฟันผุและเหงือกอักเสบทั้งก่อนและหลังการรักษาโรค

กลุ่มผู้ป่วยที่ควรดูแลเรื่องสุขภาพช่องปากและฟัน

 • ผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดต่างๆ เช่น โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคเยื่อบุผนังหัวใจอักเสบ หากมีแหล่งเชื้อโรคอยู่ในช่องปากจากฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบ อาจทำให้มีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดส่งผลให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มบุหัวใจอักเสบได้
 • โรคเบาหวาน การมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้มีโอกาสเกิดโรคเหงือกอักเสบได้ง่ายและมีความรุนแรงกว่าคนปกติ
 • ผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย ที่ต้องล้างไตเป็นประจำ
 • ผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณใบหน้าและลำคอ ผลกระทบจากการฉายรังสีทำให้มีการหลุดลอกของเนื้อเยื่อบุผิวในช่องปาก ต่อมน้ำลายผลิตน้ำลายได้น้อยลงมีโอกาสเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ง่ายขึ้น
 • ผู้ป่วยทางโลหิตวิทยา เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือด ซึ่งต้องได้รับการการรักษาโดยให้ยาเคมีบำบัด มีผลทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำลงกว่าปกติ ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำลงจึงมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้น โรคธาลัสซีเมียที่ได้รับการตัดม้าม
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันหรือสเตียรอยด์
  มีผลทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำลงจึงมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
 • ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อตนเอง (SLE)
 • ผู้ป่วยที่มีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุ โรคในช่องปาก เช่น โรคฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบ อาจเป็นสาเหตุเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทั่วร่างกาย โดยผ่านทางกระแสเลือดจนทำให้มีไข้ขึ้นสูงได้

#การดูแลสุขภาพฟัน #ผู้มีโรคประจำตัว #Dental Care #ติดเชื้อในช่องปาก #รักษาฟันผุ #เหงือกอักเสบ #โรคหัวใจ #เบาหวาน #โรคไต #ผลกระทบจากการฉายรังสี #มะเร็งเม็ดเลือด #เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ #วิธีการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟัน #Dental Care

วิธีการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟัน

 • แปรงฟันอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-ก่อนนอน) ด้วยแปรงที่มีขนอ่อนนุ่ม หรือแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกมื้อและแปรงลิ้นทุกครั้งหลังการแปรงฟัน
 • ใช้ไหมขัดฟันช่วยทำความสะอาดซอกฟันภายหลังการแปรงฟันทุกครั้ง เพื่อช่วยทำความสะอาดบริเวณฟันด้านที่ประชิดกัน
 • ตรวจสุขภาพในช่องปากด้วยตนเองเป็นประจำ
 • พบทันตแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้ง เพื่อติดตามอาการทุก 6 เดือน เป็นอย่างน้อย

ข้อควรปฎิบัติเมื่อต้องพบทันตแพทย์

 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดออกง่าย-หยุดยาก อาจต้องตรวจเลือดก่อนการเข้ารับบริการด้านทันตกรรม
 • ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น Aspirin,Plavix,Coumadin,Warfarin,Orfarin และอื่นๆ ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบก่อนทำการรักษาทุกครั้ง และไม่ควรหยุดยาเอง
 • ผู้ป่วยที่ต้องได้รับหัตถการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ จะได้รับยาปฎิชีวนะก่อนการรักษา 1 ชั่วโมง
 • พบทันตแพทย์ตามนัดทุกครั้ง หากขัดข้องต้องโทร. 1474 เพื่อขอเปลี่ยนวันนัดหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่ ชั้น 3 โซน 

#การดูแลสุขภาพฟัน #ผู้มีโรคประจำตัว #Dental Care #ติดเชื้อในช่องปาก #รักษาฟันผุ #เหงือกอักเสบ #โรคหัวใจ #เบาหวาน #โรคไต #ผลกระทบจากการฉายรังสี #มะเร็งเม็ดเลือด #เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ #วิธีการดูแลสุขภาพในช่องปากและฟัน #Dental Care

สาระสุขภาพที่น่าสนใจ

 • #ศูนย์ทันตกรรม #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การแปรงฟันที่ถูกวิธี #การแปรงฟันที่ถูกวิธีมีกี่ขั้นตอน #ขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี #วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง #วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี #การแปรงฟัน
 • #ศูนย์ทันตกรรม #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ฟันซี่แรก #พาลูกไปหาหมอฟันที่ไหนดี #ดูแลฟันลูกน้อย #พาลูกไปหาหมอฟันครั้งแรก #พาลูกไปหาหมอฟันตอนกี่ขวบ #พาลูกไปหาหมอฟัน #พาลูกไปหาหมอฟัน ตอนกี่ขวบ #การดูแลฟันของลูกน้อย #ดูแลให้ลูกน้อยมีฟันสวย