ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัว ในผู้สูงอายุ (Vertebral Compression Fracture)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #กระดูกยุบตัว #กระดูกสันหลังเสื่อม #กระดูกสันหลังยุบ #กระดูกพรุน #กระดูกสันหลังยุบตัว #ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัว #กระดูกสันหลังยุบตัวในผู้สูงอายุ #ปวดร้าวลงขา #ล้มก้นกระแทก #รักษากระดูกสันหลังยุบตัว #Vertebral Compression Fracture

ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวนี้ จะพบในผู้ป่วยที่มีอายุประมาณ 70 – 80 ปี ส่วนใหญ่จะพบบ่อยในกลุ่มผู้หญิงที่มีภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) ร่วมด้วย ซึ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้น หากเกิดหลังจากหกล้มแบบก้นกระแทก ทำให้กระดูกสันหลังส่วนอกต่อเอวหรือส่วนเอวยุบตัวลง ในบางรายต้องนอนนิ่งๆ เพื่อไม่ให้มีอาการปวด หรือปวดร้าวลงขา โดยมีอาการชา หรืออ่อนแรง

อาการของภาวะกระดูกสันหลังยุบตัว

ผู้ที่เป็นโรคกระดูกสันหลังยุบตัว จะมีอาการปวดรุนแรงมากหลังจากที่ล้มก้นกระแทก ซึ่งในบางรายอาจถึงต้องนอนนิ่งๆ เพื่อไม่ให้เกิดอาการปวด โดยทั่วไปผู้ที่ป่วยโรคกระดูกสันหลังยุบตัวจะไม่มีอาการปวดร้าวลงขา ชา หรืออ่อนแรง

วิธีการรักษาภาวะกระดูกสันหลังยุบตัว

การรักษาเบื้องต้น คือ การรักษาด้วยยาแก้ปวด ใส่เสื้อเกราะพยุงหลัง (มักเป็นชนิดสูงถึงระดับไหล่) ร่วมกับยาภาวะกระดูกพรุน และเสริมด้วย Calcium บำรุงกระดูก หากผู้ป่วยยังคงมีอาการไม่ดีขึ้น ภายใน 3 – 4 สัปดาห์ อาจจะพิจารณาให้ฉีด Cement เข้าไปในตัวกระดูกที่ยุบ (Vertebroplasty) ทำให้กระดูกที่ยุบตัว หยุดการเคลื่อนตัว เพื่อให้อาการปวดหายไป ร่วมกับการรักษากระดูกพรุนด้วยยาและใส่เสื้อเกราะต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #กระดูกยุบตัว #กระดูกสันหลังเสื่อม #กระดูกสันหลังยุบ #กระดูกพรุน #กระดูกสันหลังยุบตัว #ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัว #กระดูกสันหลังยุบตัวในผู้สูงอายุ #ปวดร้าวลงขา #ล้มก้นกระแทก #รักษากระดูกสันหลังยุบตัว

สาระสุขภาพที่น่าสนใจ

  • ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ #ยืนนาน #เดินนาน #เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ #รองช้ำ #เจ็บส้นเท้า #อาการเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ #เอ็นฝ่าเท้าอักเสบเรื้อรัง #วิธีรักษาเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ #ท่าบริหาร #Plantar Fasciitis