นั่งนาน ยืนนาน ทำหมอนรองกระดูกเสื่อม ไม่รู้ตัว (Degenerative Disc)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #หมอนรองกระดูกเสื่อม เกิดจาก #หมอนรองกระดูกเสื่อมจะเกิดผลอย่างไร #หมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาท #หมอนรองกระดูกเสื่อม คอ #หมอนรองกระดูกเสื่อม ยา #หมอนรองกระดูกเสื่อม #Degenerative Disc

ภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมสภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร

เกิดจากการใช้งาน และอายุที่มากขึ้น จึงมักพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ส่วนในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า มักเกิดจากปัจจัยเสี่ยงพิเศษอื่นๆ เกิดได้ทั้งบริเวณคอและเอวส่วนมากจะพบที่ระดับ C5-6 และที่เอวจะพบที่ระดับ L4-5 หรือ L5-S1

อาการอะไรที่แสดงถึงหมอนรองกระดูกที่เสื่อมลง

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดรอบๆ ต้นคอร้าวมาไหล่ 1 หรือ 2 ข้าง ส่วนที่เอวจะมีอาการปวดหน่วงๆ รอบๆ เอว มักเกิดเมื่อเฉพาะนั่งทำงานนานๆ ยืนนาน เดินนาน โดยมีอาการปวดร้าวมาแขน หรือขา ถ้าทำ MRI จะพบว่าหมอนรองกระดูกมีสีดำ (Dark Disc)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #หมอนรองกระดูกเสื่อม เกิดจาก #หมอนรองกระดูกเสื่อมจะเกิดผลอย่างไร #หมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาท #หมอนรองกระดูกเสื่อม คอ #หมอนรองกระดูกเสื่อม ยา #หมอนรองกระดูกเสื่อม

จะรักษาอย่างไรเมื่อมีภาวะหมอนรองกระดูกที่เสื่อมลง

การรักษาส่วนใหญ่ จะตอบสนองต่อการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด คือการทานยา การทำกายภาพบำบัด การออกกำลังกายบริหารที่ถูกต้อง และปรับเปลื่ยนพฤติกรรมในการทำงาน การเล่นกีฬา ส่วนการรักษา

 โดยวิธีการผ่าตัดมี 2 วิธี คือ

 1. การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง (Fusion)

ซึ่งทำโดยการใส่สกรู (ทำด้วยโลหะ Titanium) ยึดระหว่างกระดูกสันหลังและปลูกกระดูกไว้รอบๆ หรือใช้กล่องใส่กระดูกสอดเข้าแทนหมอนรองกระดูก

 2. วิธีการใช้หมอนรองกระดูกเทียม (Total Disc Replacement)

ซึ่งทำจากโลหะผสม โดยบางชนิดจะมีส่วนที่เป็นพลาสติกอยู่ ตรงกลางการผ่าตัดโดยใช้หมอนรองกระดูกเทียม เป็นวิธีที่นิยมสำหรับระดับคอมากกว่าเอว ส่วนการรักษาโดยใช้ Laser คลื่นความถี่สูง (Radio Frequent) ขดลวดความร้อน (IDET) อาจนำมาใช้ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด แต่ผลของการรักษา โดยวิธีดังกล่าวนี้ ได้ผลเพียงชั่วคราว บางรายอาจรักษาโดยนักจัดกระดูก (Chiropractor) สามารถ ใช้ในการรักษาอาการปวดหลัง หรือคอ ในกรณีไม่มีอาการทางระบบประสาท แต่ถ้ามีอาการปวดแขน หรือขาอ่อนแรงลง ควรส่งให้แพทย์เฉพาะทางทำการรักษาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #หมอนรองกระดูกเสื่อม เกิดจาก #หมอนรองกระดูกเสื่อมจะเกิดผลอย่างไร #หมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาท #หมอนรองกระดูกเสื่อม คอ #หมอนรองกระดูกเสื่อม ยา #หมอนรองกระดูกเสื่อม #Degenerative Disc

สาระสุขภาพที่น่าสนใจ

  • #ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม #ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม ศิริราช #การผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม #การรักษาผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม #ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมที่ไหนดี #ข้อเข่าเสื่อม วิธีรักษา #รักษาข้อเข่าเสื่อมวิธีใหม่ #โรคข้อเข่าเสื่อมรักษาอย่างไร #ข้อเข่าเสื่อม รักษา
  • #ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ #orthopedic exercises
  • #ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ช่องสันหลังตีบ #ปวดหลังลงขา #ข้อเสื่อม #หมอนรองกระดูกเสื่อม #ขาอ่อนแรง #ปวดหลังลงขาขวา #ปวดหลังชาลงขา #ปวดหลังร้าวลงขา #อาการปวดหลังลงขา #spinal stenosis
  • #ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ปวดคอ #ท่าบริหารคอ #รักษาอาการปวดคอ #ชากล้ามเนื้อ #นั่งทํางานนานๆ ปวดคอ #คอเคล็ดเกิดจากอะไร #ปวดคอ กล้ามเนื้ออักเสบ #ท่าบริหารคอ บ่า ไหล่ #ท่าบริหารคอเคล็ด #Neck Pain