ศูนย์โรคไต

แนวคิดของศูนย์

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรัง และเฉียบพลัน โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต อาทิ ความผิดปกติ เกี่ยวกับสมดุลของกรด-ด่าง และเกลือแร่ในร่างกาย ไตวายเฉียบพลัน โรคไตเรื้อรัง โรคไต ที่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำที่ไต กลุ่มอาการอัลปอร์ต ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวัน ได้ใกล้เคียงปกติ นอกจากนี้ ยังมีการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยโรคไต เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

ศูนย์โรคไต,รักษาโรคไต,ไตเรื้อรัง,ไตวายเฉียบพลัน,ไตอักเสบ,ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน,กินเค็มโรคไต

ติดต่อศูนย์


เวลาทำการ

ศูนย์โรคไต บริการฟอกเลือด
วันจันทร์-วันเสาร์  เวลา 06.00-21.00 น.
ศูนย์อายุรกรรมโรคไตและทางเดินปัสสาวะ
วันจันทร์-วันอาทิตย์  เวลา 07.00-21.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 6 โซน C

ติดต่อขอรับคำแนะนำ
หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร: 1474
โทร: 02-419-1000

การบริการทางการแพทย์

การตรวจวินิจฉัย

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตและผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ควรได้รับการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่

การตรวจเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไต

 • ตรวจระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือด (BUN)
 • ตรวจระดับครีเอตินิน (creatinine) และคำนวณอัตราการกรองของไตโดยประมาณ [estimated glomerular filtration rate (eGFR)] โดยคิดจากระดับครีเอตินิน (เป็นวิธีที่ได้มาตรฐานในการใช้ตรวจหาโรคไตเรื้อรังหรือ
  ความผิดปกติอื่นๆ เกี่ยวกับไต)

การตรวจเลือดประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไต

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง และอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาว
 • ตรวจส่วนประกอบของเกลือแร่ในร่างกาย
  (โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ แคลเซียม ฟอสเฟต)
 • ตรวจปริมาณโปรตีนในเลือด
 • ตรวจระดับคอเรสเตอรอล
 • ตรวจระดับน้ำตาลและน้ำตาลสะสมในเลือด

การตรวจปัสสาวะ

ระดับโปรตีนในปัสสาวะถือเป็นตัวบ่งชี้ปัญหาโรคไตที่สำคัญ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการติดตามปริมาณโปรตีนในปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง

 • การตรวจปัสสาวะและตะกอนในปัสสาวะ
  (เพื่อตรวจหาโรคไตเรื้อรังและบ่งบอกถึงชนิดของโรคไต)
 • การตรวจวัดสัดส่วนของอัลบูมินต่อครีเอตินินในปัสสาวะ
 • การตรวจวัดสัดส่วนของโปรตีนต่อครีเอตินินในปัสสาวะ

การตรวจทางรังสี

 • การอัลตราซาวด์ไต (Renal Ultrasound)
 • การตรวจเส้นเลือดไตโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Kidney Doppler)
 • การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 • การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Angiography)
 • การตรวจทางนิวเคลียร์ (Renal Scan)
ศูนย์โรคไต,รักษาโรคไต,ไตเรื้อรัง,ไตวายเฉียบพลัน,ไตอักเสบ,ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน,กินเค็มโรคไต
ศูนย์โรคไต,รักษาโรคไต,ไตเรื้อรัง,ไตวายเฉียบพลัน,ไตอักเสบ,ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน,กินเค็มโรคไต
 

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

 • การชะลอความเสื่อมของไตโดยการรักษาและควบคุมสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต โรคนิ่วที่ไต การสูบบุหรี่ และการควบคุมระดับโปรตีนที่รั่วออกมาในปัสสาวะ
 • การรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะเลือดจาง ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ และความผิดปกติทางกระดูกและเมตาบอลิก

การบำบัดทดแทนไต

 • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ใช้วิธีการฟอกเลือดผ่านทางเส้นเลือดที่เตรียมไว้ด้วยระบบน้ำที่มีความบริสุทธิ์ เป็นกระบวนการฟอกที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพราะนอกจากสามารถขจัดของเสียที่มีโมเลกุลขนาดเล็กได้แล้ว ยังสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดใหญ่ในร่างกาย ซึ่งการฟอกไตแบบเดิมไม่สามารถทำได้
 • การรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy: CRRT) มีประสิทธิภาพในการกำจัดของเสีย และปรับสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย โดยมีผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิต
  น้อยกว่าการฟอกเลือดปกติ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพไม่คงที่
  และอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการติดตามสัญญาณชีพตลอดเวลา
 • การล้างไตผ่านช่องท้องสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โดยการใส่น้ำยาฟอกเลือดผ่านทางสายที่เตรียมไว้เข้าช่องท้อง เกิดการแลกเปลี่ยนของเสียผ่านทางผนังช่องท้องแล้วจึงปล่อยออก 
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพแข็งแรง
  (มีข้อจำกัดทางกฎหมายสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ)

บริการด้านการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

 • โปรแกรมโรคไตเรื้อรัง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตและทีมสหสาขาร่วมกันดูแล
  ผู้ป่วยโดยจัดให้มีการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วย เพื่อชะลอความเสื่อมของโรคไตเรื้อรังและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่จำเป็นต้องจำกัดปริมาณโปรตีน เกลือ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อน

 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

โปรแกรมสุขภาพ