ศูนย์อายุรกรรม

แนวคิดของศูนย์

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันรวมไปถึงผู้ป่วย ที่มีความซับซ้อนของโรค ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมทุกสาขา ที่พร้อมให้คำปรึกษาและการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมให้บริการ และ การดูแลรักษาด้วยความอบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ศูนย์อายุรกรรม,ปวดเมื่อยมีไข้,เป็นไข้หนาวสั่น,ภาวะติดเชื้อ,โรคปอด,ไข้หวัดใหญ่,ความดันโลหิตสูง,โรควัณโรค,ไข้เลือดออก,โรคติดเชื้อ,ระบบทางเดินหายใจ

ติดต่อศูนย์


เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07.00-21.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 โซน D

ติดต่อขอรับคำแนะนำ
หรือนัดหมายเเพทย์ล่วงหน้า

โทร: 1474
โทร: 02-419-1000

การบริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติทางด้านอายุรกรรมทุกสาขา อาทิ

 • ระบบสมองและประสาท
 • โรคระบบทางเดินหายใจ
 • โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • โรคติดเชื้อ
 • โรคปอด
 • จิตเวช
 • ปัจฉิมวัย
 • อายุรกรรมทั่วไป

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพ 2 ห้อง
 • ห้องให้การรักษา 2 ห้อง
 • ห้องเจาะเลือด 2 ห้อง
 • ห้องตรวจสมรรถภาพปอด 1 ห้อง
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 1 ห้อง
 • ห้องตรวจ 14 ห้อง

โปรแกรมสุขภาพ