ศูนย์หัวใจ

แนวคิดของศูนย์

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติด้านหัวใจ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน ด้วยความเชี่ยวชาญในการรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจที่ได้มาตรฐานสากล รวมไปถึงห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ห้องปฏิบัติการผ่าตัดหัวใจ และหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ในทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อการพักฟื้นในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและการใส่ใจดูแลอย่างอบอุ่นเสมือนครอบครัวเดียวกันทั้งก่อนและหลังการรักษา

ศูนย์หัวใจ,รักษาโรคหัวใจ,อาการหัวใจเต้นเร็วแรง,เหนื่อยง่ายความดันสูง,หัวใจเต้นเร็ว,ใจสั่น,รู้สึกวูบหน้ามืด,ลิ้นหัวใจรั่ว,ทำบอลลูน,ทำบายพาส,หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

ติดต่อศูนย์


เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00 - 21:00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 โซน C

ติดต่อขอรับคำแนะนำ
หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร: 1474
โทร: 02-419-1000

การบริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของหัวใจทุกชนิด อาทิ

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ ความผิดปกติของหัวใจ

 • การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็ก
 • การตรวจปฏิบัติการหัวใจ
 • การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังหน้าอก
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)
 • การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจดูหลอดเลือดด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็ก
 • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24-48 ชั่วโมง รวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ
 • การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ
 • การตรวจฉีดสารทึบรังสีสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
 • การฉีดสีตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
 • การฉีดสีตรวจหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  รวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (Ablation)

         

การรักษาโรคหัวใจ

กลุ่มไฟฟ้าหัวใจ

 • การใส่เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดผ่าตัดฝังติดตัวผู้ป่วย  
  (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator: AICD)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจและช่วยการบีบตัวหัวใจ
  (Cardiac Resynchronization Therapy: CRT/CRTD)
 • การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker)
 • การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงผ่านสายสวน (Radiofrequency Catheter Ablation of Cardiac Arrhythmias)

กลุ่มหลอดเลือด

 • การขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบผ่านการทำบอลลูนและขดลวด
 • การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic Aneurysm)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง
 • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง
 • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก

กลุ่มหัวใจพิการแต่กำเนิด

 • การรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิดโดยการสวนหัวใจ
 • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด (Ductus Arteriosus) 
 • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน / การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง 
 • การผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดสำหรับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่มีความซับซ้อน

กลุ่มลิ้นหัวใจ

 • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ  
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวน (TAVI)

กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ

 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด
  (Percutaneous Coronary Intervention: PCI)
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
  (Coronary Artery Bypass Graft: CABG)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 
 
 

โปรแกรมสุขภาพ