ศูนย์ตา

แนวคิดของศูนย์

เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญและซับซ้อนมากกว่าที่เห็น จึงควรได้รับ การดูแลด้วยความเชี่ยวชาญและความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางสายตาสำหรับผู้ป่วยทุกวัย และให้การดูแลรักษาโรคทางจักษุที่มีความซับซ้อน โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการรักษาและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย

ศูนย์ตา,ตาติดเชื้อ,ปวดตา,ต้อกระจก,ต้อหิน,โรคตาในเด็ก,วุ้นจอตาเสื่อม,เบาหวานขึ้นจอตา,จอตาลอก,รักษาตาเหล่

ติดต่อศูนย์


เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 โซน A

 

ติดต่อขอรับคำแนะนำ
หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร: 1474
โทร: 02-419-1000

การบริการทางการแพทย์

ศูนย์ตา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะความผิดปกติของสายตา และปัญหาต่างๆ  ด้านดวงตา ได้แก่

 • โรคต้อกระจก
 • โรคต้อหินหรือสงสัยต้อหิน/ การผ่าตัดต้อกระจก
 • โรคของเยื่อบุตาและกระจกตา
 • โรคของน้ำวุ้นตาและจอตา เช่น เบาหวานขึ้นจอตา จุดรับภาพเสื่อม จุดรับภาพบวม พังผืดที่จุดรับภาพ จอตาลอก หลอดเลือดที่จอตาอุดตัน เลือดออกในน้ำวุ้นตา
 • โรคของเปลือกตา ท่อน้ำตา และเบ้าตา
 • โรคตาในเด็ก เช่น ภาวะสายตาผิดปกติ ตาเหล่ ตาขี้เกียจ 
 • โรคของกล้ามเนื้อตาในผู้ใหญ่
 • โรคเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์
 • โรคในกลุ่มม่านตาอักเสบ
 • โรคของระบบประสาทจักษุ เช่น โรคของเส้นประสาทตา อาการมองเห็น
  ภาพซ้อน กล้ามเนื้อที่เปลือกตาและใบหน้ากระตุก
 • บริการนวดและทำความสะอาดเปลือกตา (Lid Treatment)


  ศูนย์ตา,ตาติดเชื้อ,ปวดตา,ต้อกระจก,ต้อหิน,โรคตาในเด็ก,วุ้นจอตาเสื่อม,เบาหวานขึ้นจอตา,จอตาลอก,รักษาตาเหล่

เครื่องมือทางการแพทย์

 • เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวัดความดันตาแบบเป่าลม
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม 
 • เครื่องวัดความโค้งและความหนาของกระจกตา 
 • เครื่องตรวจนับเซลล์กระจกตา
 • เครื่องตรวจลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ 
 • เครื่องสแกนความหนาของจอประสาทตาและขั้วประสาทตา
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาและเครื่องฉีดสีตรวจเส้นเลือด
  ของจอประสาทตา
 • เครื่องเลเซอร์รักษาโรคจอประสาทตา
 • เครื่องเลเซอร์รักษาโรคต้อหิน
 • เครื่องเลเซอร์รักษาภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหลังผ่าตัดต้อกระจก
 • เครื่องตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อตา
 • เครื่องอัลตราซาวด์ลูกตา

ศูนย์ตา,ตาติดเชื้อ,ปวดตา,ต้อกระจก,ต้อหิน,โรคตาในเด็ก,วุ้นจอตาเสื่อม,เบาหวานขึ้นจอตา,จอตาลอก,รักษาตาเหล่

                                          ศูนย์ตา,ตาติดเชื้อ,ปวดตา,ต้อกระจก,ต้อหิน,โรคตาในเด็ก,วุ้นจอตาเสื่อม,เบาหวานขึ้นจอตา,จอตาลอก,รักษาตาเหล่​            ศูนย์ตา,ตาติดเชื้อ,ปวดตา,ต้อกระจก,ต้อหิน,โรคตาในเด็ก,วุ้นจอตาเสื่อม,เบาหวานขึ้นจอตา,จอตาลอก,รักษาตาเหล่              ศูนย์ตา,ตาติดเชื้อ,ปวดตา,ต้อกระจก,ต้อหิน,โรคตาในเด็ก,วุ้นจอตาเสื่อม,เบาหวานขึ้นจอตา,จอตาลอก,รักษาตาเหล่           ศูนย์ตา,ตาติดเชื้อ,ปวดตา,ต้อกระจก,ต้อหิน,โรคตาในเด็ก,วุ้นจอตาเสื่อม,เบาหวานขึ้นจอตา,จอตาลอก,รักษาตาเหล่  
                                       
                                          คู่มือตารางตรวจสุดภาพชัด         เบาหวานขึ้นจอตา             ภาวะวุ้นตาเสื่อม          การฉีดยาเข้าวุ้นตา   
​                                              (AMSLER GRID)                 
​         

 วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

โปรแกรมสุขภาพ