คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

แนวคิดของคลินิก

ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปครอบคลุมตั้งแต่การประเมินคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย สืบค้นโรค และให้การรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและการตรวจรักษาอย่างถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย พร้อมบุลคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร มีการติดตามผลการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

        
 

ติดต่อคลินิก


เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07.00-21.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 โซน D

ติดต่อขอรับคำแนะนำ 
หรือนัดหมายเเพทย์ล่วงหน้า

โทร: 1474
โทร: 02-419-1000

การบริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคด้านเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ พร้อมประเมินภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย อาทิ

 • การประเมินภาวะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวาน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน
 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ เช่น ความผิดปกติของต่อมหมวกไต พาราไทรอยด์และต่อมใต้สมอง
 • บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • บริการตัดเล็บสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • บริการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เช่น โภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้มีภาวะอ้วน
 • การประเมินภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน เช่น ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา และภาวะแทรกซ้อนทางไต เป็นต้น
 • คลินิกดูแลสุขภาพเล็บสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ให้บริการดูแลเรื่องเล็บอย่างครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาสำคัญอันเกิดจากแผลที่นิ้วเท้า การตัดเล็บ เล็บขบและเล็บผิดรูป พร้อมเสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเล็บและเท้า โดยผู้เชี่ยวชาญ
  เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00
   

 

โปรแกรมสุขภาพ