ศูนย์ทันตกรรม

แนวคิดของศูนย์

ให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันในทุกช่วงวัย รวมถึงการดูแลรักษาฟันในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคเบาหวาน ผู้ป่วยล้างไต ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณใบหน้า โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ให้การดูแลรักษาและบริการด้วยใจ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย มีห้องตรวจทางรังสี (X-RAY) ที่สามารถเอ็กซเรย์ช่องปากและใบหน้า เครื่องมือทุกชนิดผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อที่เข้มงวดตามมาตรฐานสากล ผู้ใช้บริการจะมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษากับทันตแพทย์ และได้รับการแนะนำขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียด เพื่อให้แผนการรักษาเหมาะสมกับสภาวะของผู้ใช้บริการและผลการรักษามีคุณภาพสุงสูด

ศูนย์ทันตกรรม,ปวดฟัน,รักษารากฟัน,ทำฟันปลอม,ขูดหินปูน,ดัดฟัน,รักษาฟันเด็ก,โรคเหงือก

ติดต่อศูนย์


เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 08.00-21.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3  โซน A

ติดต่อขอรับคำแนะนำ
หรือนัดหมายเเพทย์ล่วงหน้า

โทร: 1474
โทร: 02-419-2343 กด 4

 

การบริการทางการแพทย์

ทันตกรรมทั่วไป

 • ตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้คำปรึกษา
 • ขูดหินปูนและขัดฟัน
 • อุดฟัน
 • ถอนฟัน

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้คำปรึกษา
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • ขูดหินปูนและขัดฟัน
 • อุดฟันน้ำนม
 • ถอนฟันน้ำนม
 • รักษารากฟันน้ำนม
 • ครอบฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟันและโลหะไร้สนิม
 • เครื่องมือกันฟันล้ม

การรักษารากฟัน

 • รักษารากฟันทั่วไป

การรักษาโรคเหงือก

 • ขูดหินปูน เกลารากฟัน
 • ผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟันและเนื้อเยื่อเหงือก

การบูรณะฟัน

 • การอุดฟันด้วยชิ้นงานวัสดุสีเหมือนฟัน (Inlay,Onlay)
 • อุดปิดช่องฟันห่าง
 • การเสริมผิวเคลือบฟันเพื่อความงาม

การทำฟันปลอม

 • ฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมถอดได้บางส่วน
 • การทำสะพานฟัน และการครอบฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก

 • ถอนฟันปกติ
 • ถอนฟันคุด
 • ผ่าตัดตกแต่งกระดูกและเนื้อเยื่อ
 • รักษาอาการบวมบริเวณใบหน้าที่มีสาเหตุมาจากฟัน

การฟอกสีฟัน

 • การฟอกสีฟันในคลินิก
 • การฟอกสีฟันที่บ้าน

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่
 • ห้องตรวจทันตกรรมสำหรับเด็ก 
 • ห้องเอกซเรย์ดิจิตอล (ระบบถ่ายรังสีภายในช่องปาก ระบบถ่ายรังสีภายนอกช่องปากและระบบถ่ายรังสีแบบ 3 มิติ)
 • ระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานสากล
 • ห้องให้การพยาบาลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน
 • ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมประดิษฐ์
ศูนย์ทันตกรรม,ปวดฟัน,รักษารากฟัน,ทำฟันปลอม,ขูดหินปูน,ดัดฟัน,ฟอกสีฟัน,โรคเหงือก,สุขภาพช่องปาก

โปรแกรมสุขภาพ