ศูนย์เด็ก

แนวคิดของศูนย์

จากความเชี่ยวชาญ ด้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ถ่ายทอดสู่ทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง ครบทุกสาขาและทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเด็กโดยเฉพาะ ศูนย์เด็กโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จึงพร้อมให้การรักษาครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางในเด็ก ครบครันด้วยเครื่องมืออันทันสมัย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวัคซีน และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ 1 เดือน จนถึงอายุ 15 ปี ด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสากล ระบบการจัดการพื้นที่ที่ให้บริการแบบแยกโซน คลินิกส่งเสริมสุขภาพ และคลินิกเด็กที่รักษาโรคทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมีห้องตรวจพิเศษเฉพาะเด็กป่วยติดเชื้อ (Isolation room) ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค และบริการห้องพักผู้ป่วยที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ

ศูนย์เด็ก,ลูกไข้สูง,ชัก,โรคหัวใจเด็ก,ภูมิแพ้ในเด็ก,เด็กตาขี้เกียจ,โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด,โรคมือเท้าปาก,RSVไวรัส,ปอดอักเสบ,ปอดบวม

ติดต่อศูนย์


เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07.00 – 20.30 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3 โซน E

ติดต่อขอรับคำแนะนำ 
หรือนัดหมายเเพทย์ล่วงหน้า

โทร: 1474
โทร: 02-419-1000 

การบริการทางการแพทย์

 1. 1.  การตรวจรักษาโรคทั่วไป
 2. 2. การฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษา
      ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
   
 3. 3. การตรวจและรักษาโรคเฉพาะทาง 
 4. 4. บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
 5.  
 6.  
ศูนย์เด็ก,ลูกไข้สูง,ชัก,โรคหัวใจเด็ก,ภูมิแพ้ในเด็ก,เด็กตาขี้เกียจ,โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด,โรคมือเท้าปาก,RSVไวรัส,ปอดอักเสบ,ปอดบวม
ศูนย์เด็ก,ลูกไข้สูง,ชัก,โรคหัวใจเด็ก,ภูมิแพ้ในเด็ก,เด็กตาขี้เกียจ,โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด,โรคมือเท้าปาก,RSVไวรัส,ปอดอักเสบ,ปอดบวม
ศูนย์เด็ก,ลูกไข้สูง,ชัก,โรคหัวใจเด็ก,ภูมิแพ้ในเด็ก,เด็กตาขี้เกียจ,โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด,โรคมือเท้าปาก,RSVไวรัส,ปอดอักเสบ,ปอดบวม

พร้อมด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • ด้านโภชนาการ
 • ด้านโรคติดเชื้อ
 • ด้านโรคปอด
 • ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • ด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 • ด้านโรคหัวใจเด็ก
 • ด้านโรคไต
 • ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • ด้านประสาทวิทยา
 • ด้านผู้ป่วยวิกฤติ
 • ด้านพันธุศาสตร์
 • ด้านโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
 • ด้านระบบทางเดินอาหาร
 • ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารศัลยศาสตร์
 • กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

 

โปรแกรมสุขภาพ