คลินิกฟื้นฟูหัวใจ

แนวคิดของคลินิก

ให้บริการด้านการดูแลรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ อย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟู ส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจโดยเฉพาะ ร่วมกับบุคลากรฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ห่างไกลโรคและพร้อมทำกิจกรรม ที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม

                                คลินิกฟื้นฟูหัวใจ,ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ,กายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจ,หัวใจขาดเลือด,การทำบอลลูน

ติดต่อคลินิก


เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 08.00-16.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 โซน C
ติดต่อขอรับคำแนะนำ 
หรือนัดหมายเเพทย์ล่วงหน้า
โทร: 1474
โทร: 02-419-1000

การบริการทางการแพทย์

  • แนะนำการปรับพฤติกรรมเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
  • ฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด ฟื้นฟูภายหลังการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนใส่ขดลวด ฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ
  • ให้คำปรึกษาและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับแต่ละบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ โดยมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายร่วมกันตลอดการดูแลรักษา
 
คลินิกฟื้นฟูหัวใจ,ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ,กายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจ,หัวใจขาดเลือด,การทำบอลลูน

โปรแกรมสุขภาพ