ศูนย์มะเร็ง

แนวคิดของศูนย์

จากความพรั่งพร้อม ของทีมแพทย์ สู่มาตรฐานในการรักษา แบบองค์รวมให้บริการรักษาแบบ Multidisciplinary Care ที่ทันสมัยสะดวก และ ได้มาตรฐานสากล โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสาขา ได้แก่ อายุรแพทย์ยาเคมีบำบัด แพทย์รังสีรักษา ศัลยแพทย์ พยาธิแพทย์ วิสัญญีแพทย์ระงับความเจ็บปวด ทีมพยาบาล รวมถึงนักกำหนดอาหาร

ศูนย์มะเร็ง,มะเร็งเต้านม,อาการมะเร็งปอด,มะเร็งตับ,มะเร็งลำไส้ใหญ่,เนื้องอก,มะเร็งต่อมลูกหมาก

ติดต่อศูนย์


เวลาทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์
เวลา 08.00-17.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 โซน E

ติดต่อขอรับคำแนะนำ
หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

โทร: 1474
โทร: 02-419-1000

การบริการทางการแพทย์

การรักษาด้วยรังสีรักษา (Radiation Therapy Clinic)
มีความปลอดภัยด้านรังสีสูง มีการวางแผนการรักษา ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่แม่นยำ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูง ในการรักษา และด้วยเครื่องฉายรังสีที่ทันสมัย ทำให้สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนได้ เช่น มะเร็งสมอง มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมาก มีทีมแพทย์ นักฟิสิกส์ นักรังสีเทคนิค พยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านรังสีรักษาโดยผู้รับบริการ สามารถเลือกเวลารับการฉายรังสี ได้ตามความต้องการ

ศูนย์มะเร็ง,มะเร็งเต้านม,อาการมะเร็งปอด,มะเร็งตับ,มะเร็งลำไส้ใหญ่,เนื้องอก,มะเร็งต่อมลูกหมาก

การรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy Clinic)
บริการให้ยาเคมีโดยพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญ ในห้องให้การรักษาที่เป็นส่วนตัว ญาติสามารถเข้าอยู่เป็นเพื่อนผู้รับบริการได้ โดยแบ่งเป็นห้องให้การรักษาด้วยเตียงนอน 5 ห้อง และเก้าอี้ผ่อนคลาย 5 ห้อง มีการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนให้ยาเคมีบำบัดรวมทั้งให้การดูแลและประเมินผลข้างเคียงระหว่างให้ยาเคมีบำบัดอย่างใกล้ชิดโดยทีมพยาบาล

ศูนย์มะเร็ง,มะเร็งเต้านม,อาการมะเร็งปอด,มะเร็งตับ,มะเร็งลำไส้ใหญ่,เนื้องอก,มะเร็งต่อมลูกหมาก

นวัตกรรมการรักษา

Hyperthermia “เทคโนโลยีเสริมการรักษาโรคมะเร็ง"

เป็นการรักษาร่วมกับวิธีการรักษาหลัก เช่นการฉายรังสี การให้ยาเคมีบำบัด โดยอุณหภูมิความร้อนที่ใช้อยู่ระหว่าง 41-43 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ส่งผลให้เซลล์มะเร็งตอบสนองต่อการฉายรังสีและยาเคมีบำบัดมากยิ่งขึ้น ทำให้เซลล์มะเร็งมีขนาดเล็กลง

 
ศูนย์มะเร็ง,มะเร็งเต้านม,อาการมะเร็งปอด,มะเร็งตับ,มะเร็งลำไส้ใหญ่,เนื้องอก,มะเร็งต่อมลูกหมาก
 
 

จากกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะลุกลาม ได้เข้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสีควบคู่กับการ รักษาด้วยความร้อน Hyperthermia ตัวอย่างกรณีศึกษาผู้ป่วยชาย อายุ 66 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในระยะลุกลาม มีปัญหาเรื่องการปัสสาวะเป็นเลือด หลังผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 1 เดือน พบว่าอาการปัสสาวะเป็นเลือดหายไป และ มะเร็งมีขนาดเล็กลงดังภาพ

 
 
 
 
 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 
 

โปรแกรมสุขภาพ