ศูนย์โรคภูมิแพ้

แนวคิดของศูนย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ประเมินผลการรักษา และรักษาอาการภูมิแพ้อย่างครบวงจร ตั้งแต่เด็กอายุ 28 วันถึงผู้ใหญ่ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันที่ได้รับการฝึกอบรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย  และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

ศูนย์โรคภูมิแพ้,โรคภูมิแพ้,โรคหืดหอบ,โรคตาอักเสบภูมิแพ้,จมูกอักเสบ,ภูมิแพ้และไซนัส,ภาวะแพ้อาหารและยา,ภูมิแพ้ผิวหนัง,ภูมิแพ้ตา,การทดสอบภูมิแพ้

ติดต่อศูนย์

 

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3 โซน D

ติดต่อขอรับคำแนะนำ 
หรือนัดหมายเเพทย์ล่วงหน้า

โทร: 1474  
โทร: 02-419-1000

ศูนย์โรคภูมิแพ้,โรคภูมิแพ้,โรคหืดหอบ,โรคตาอักเสบภูมิแพ้,จมูกอักเสบ,ภูมิแพ้และไซนัส,ภาวะแพ้อาหารและยา,ภูมิแพ้ผิวหนัง,ภูมิแพ้ตา,การทดสอบภูมิแพ้

 

การบริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอาการภูมิแพ้ที่ครอบคลุมตั้งแต่ ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ภาวะแพ้อาหารและยา ภูมิแพ้ผิวหนัง และภูมิแพ้ตา
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
อาทิ
 
 • การวิเคราะห์และการรักษาโรคภูมิแพ้ โรคหืด โรคตาอักเสบภูมิแพ้ จมูกอักเสบภูมิแพ้และไซนัส
 • การวิเคราะห์โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการแพ้อาหารและยา 
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคลมพิษ ผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ และผื่นแพ้สัมผัส
 • การวิเคราะห์และรักษาโรคไอเรื้อรัง
 • การวิเคราะห์และประเมินภาวะแพ้ลาเทกซ์
 • การดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพ้รุนแรง
 • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลไม่พึงประสงค์
  จากการใช้ยา
 • การรักษาโรคภูมิแพ้โดยการให้วัคซีน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืด
 • ผู้ป่วยเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานเป็นโรคภูมิแพ้ และมีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคพื้นฐาน
 • ผู้ป่วยเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานเป็นโรคภูมิแพ้และต้องการรับวัคซีนป้องกันโรค

ศูนย์โรคภูมิแพ้,โรคภูมิแพ้,โรคหืดหอบ,โรคตาอักเสบภูมิแพ้,จมูกอักเสบ,ภูมิแพ้และไซนัส,ภาวะแพ้อาหารและยา,ภูมิแพ้ผิวหนัง,ภูมิแพ้ตา,การทดสอบภูมิแพ้
                 ศูนย์โรคภูมิแพ้,โรคภูมิแพ้,โรคหืดหอบ,โรคตาอักเสบภูมิแพ้,จมูกอักเสบ,ภูมิแพ้และไซนัส,ภาวะแพ้อาหารและยา,ภูมิแพ้ผิวหนัง,ภูมิแพ้ตา,การทดสอบภูมิแพ้

   วิธีการทดสอบ

 • Skin Prick Test การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังโดยวิธีสะกิด

1. Food Allergen การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางอาหาร

2. Children การทดสอบสารก่อภูมิแพ้สำหรับเด็กเล็ก

3. Aeroallergen การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางอากาศ

4. Food & Aeroallergen การทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยรวม

5. Drug Allergy Test การทดสอบการแพ้ยา

 • ​​​Intradermal Test การทดสอบภูมิแพ้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (เฉพาะทดสอบแพ้ยา)
 • Specific IgE การตรวจภูมิแพ้เฉพาะโดยการเจาะเลือด
 • Challenge Test and Provocation Test
  การกระตุ้นโดยใช้สารก่อภูมิแพ้
 • Lung Function Test การตรวจสมรรถภาพปอด ·     
 • Nasal Cytology การตรวจหาเซลล์ในเยื่อบุจมูก

 

โปรแกรมสุขภาพ