คุณรู้จักคำว่า
"กำลังใจ" ดีแค่ไหน?

คลิกชมภาพยนตร์สั้น
ที่มีความหมายต่อใจยาวๆ

จาก 3 เค้าโครงเรื่องจริง

ที่คุณไม่เคยรู้

ห้องแบ่งปันกำลังใจ

"สู้ๆนะ เป็นกำลังใจให้ คุณเก่งอยู่แล้ว"

"กาลเวลาเท่านั้น ที่จะช่วยให้คุณแข็งแรงและเข้มแข็งขึ้น คนรอบตัวทุกๆคนเป็นกำลังใจให้้ ขอให้คุณโชคดีและหายป่วยในเวลาอันใกล้นี้ "

"ชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่ได้ทำประโยชน์ให้ผู้อื่น แม้กายป่วย ก็อยากป่วยแบบมีคุณค่า"

"กำลังใจมีอยู่รอบตัวนะ "

"จะต้องมีสักวันที่เป็นวันของเรา สู้ๆ "

กำลังใจทั้งหมด