FAQ

คำถามที่ถามบ่อย


โรงพยาบาลเปิดให้บริการเวลาใด

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07:00 - 21:00 น. แผนกฉุกเฉิน (ER) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (ยกเว้นศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ) โดยให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ต้องการรักษาหลังเวลาทำการ 21.00 น.

อาคารขนาดใหญ่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการประหยัดพลังงานอย่างไรบ้าง

ด้านการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการติดตั้งกระจกสองชั้นที่มีช่องว่างอากาศคั่นกลาง เพื่อช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร และใช้ต้นไม้บรรเทาเสียงสะท้อนระหว่างอาคาร มีการปรับค่าความสว่างของแสงไฟตามความเหมาะสม พร้อมด้วยระบบควบคุมการเปิด–ปิดไฟโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด ระบบความปลอดภัยของอาคาร มีระบบตรวจสอบ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และดับเพลิงอัตโนมัติ พร้อมระบบควบคุมการแพระกระจายควันไฟ โครงสร้างหลักของอาคารสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชม. ได้ออกแบบโครงสร้างที่คำนึงถึงภัยพิบัติทั้งทางอุทกภัยและแผ่นดินไหว   

บริการห้องพักผู้ป่วยมีกี่แบบ

มี 6 แบบ ทิวทัศน์ริมน้ำให้เลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสมครบครัน ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก Deluxe Room 33 ตร.ม. / VIP Suite 80 ตร.ม. / Executive Suite 120 ตร.ม. / Premier Suite 138.38 ตร.ม. / Royal Suite 255 ตร.ม. / Children Room 33 ตร.ม.

สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช คืออะไร

โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วย 5 โครงการหลักดังนี้ 1.โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หรือ SiPH โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ เพื่อนำประโยชน์สู่ศิริราชและสังคม 2.ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช เป็นศูนย์วิจัยที่เน้นการวิจัยทั้งเชิงลึกและโครงการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย เพื่อช่วยให้การรักษาโรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ที่ให้บริการรักษาและส่งเสริมสุขภาพตามแบบแพทย์แผนไทยด้วยหลักการวินิจฉัยแบบแพทย์แผนปัจจุบัน สวนเฉลิมพระเกียรติ ที่รวบรวมสมุนไพรกว่า 200 ชนิดเพื่อการศึกษา 4.พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติของสถานที่ตั้งสถาบันฯ ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน รวมทั้งการพัฒนาด้านการแพทย์ของไทยโดยมีการจัดแสดงในรูปแบบทันสมัย 5.สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

สามารถติดต่อโรงพยาบาลได้ในช่องทางใดบ้าง

Contact Center 1474 หรือ 02-419-1000 (อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง) 
เว็บไซต์ www.siphhospital.com
อีเมล์ info@siphhospital.com
เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/piyamaharajkarun

ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการได้หรือไม่

ทางโรงพยาบาลไม่ได้เปิดรับใช้สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ 

*สิทธิเบิกข้าราชการ ขึ้นตรงอยู่กับสังกัดของผู้เข้ารับบริการ โปรดสอบถามสิทธิและหลักฐานที่ต้องใช้ในการเบิกกับทางต้นสังกัดของผู้เข้ารับบริการ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตั้งอยู่บริเวณใด

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมของสถานีรถไฟธนบุรีถัดจากโรงพยาบาลศิริราช ตึกตั้งอยู่หน้าสถานีท่าเรือรถไฟ เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้บริการดูแล รักษาและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) และเป็นต้นแบบสำหรับโรงพยาบาลรัฐในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยรูปแบบวิธีการบริหารพิเศษเพื่อให้มีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายทางการสร้างรายได้นั้นมีขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคม นั่นคือการมอบรายได้คืนกลับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนทั่วไปของโรงพยาบาลศิริราช

ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลถูกกว่าเอกชนจริงหรือไม่

เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NON PROFIT ORGANIZATION) เราไม่มีผู้ถือหุ้นและไม่ได้ต้องการกำไรสูงสุด เพียงแค่สามารถเลี้ยงตนเองได้ และพอที่จะนำประโยชน์ส่วนเกิน กลับไปช่วยคณะแพทย์ ฯได้อย่างต่อเนื่อง ค่าบริการอาจจะต่ำหรือสูงกว่าโรงพยาบาลเอกชนขึ้นอยู่กับการรักษาเพราะเรามุ่งเน้นการรักษาในโรคซับซ้อนที่รักษายาก 

โรงพยาบาลจะเปิดให้บริการรักษาทุกโรคหรือไม่

ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางทั้งหมด 19 ศูนย์ และ 5 คลีนิค พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายากต้องพบแพทย์เฉพาะทางมากกว่า 1   จะได้รับการบริการที่สะดวกและเกิดประสิทธิภาพทางการรักษามากยิ่งขึ้น

แพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นบุคลากรของศิริราชหรือไม่?

แพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษาเป็นแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชทั้งสิ้น และ เป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยคุณวุฒิ